Monday, October 18, 2010

Απαγόρευση καπνίσματος και Συνταγματικές ελευθερίες

Η νομοθετική επιβολή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους αποτελεί παρέμβαση του Κράτους (α) στη ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των καπνιστών, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των μη καπνιστών και (β) στην επιχειρηματική ελευθερία των καταστημάτων που έχουν επιλέξει να λειτουργούν ως χώροι καπνιστών.
Το Σύνταγμα επιτρέπει μια τέτοια παρέμβαση του νομοθέτη, η οποία γίνεται για λόγους προστασίας δικαιωμάτων τρίτων, εφόσον όμως το μέτρο αυτό είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Σ.). Η αρχή της αναλογικότητας σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχει κάποιο ηπιότερο μέτρο για να διασφαλιστούν τα αντικρουόμενα δικαιώματα, εν προκειμένω των μη καπνιστών. Δηλαδή θα πρέπει τελικά να μην υπάρχει ηπιότερο μέτρο από την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.
Σημαντικές οι επισημάνσεις του άρθρου. Aς σημειωθεί, πάντως, ότι:
  1. Τα ηπιότερα μέτρα δοκιμάστηκαν ανεπιτυχώς για χρόνια με την μορφή των ζωνών καπνιζόντων και μη.
  2. Πολλοί από αυτούς που υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα λύνεται με καλό κλιματισμό (το οποίο προσωπικά, ως μη καπνιστής, βλέπω θετικά) δεν έπραξαν τίποτα για να το υποστηρίξουν στα καταστήματά τους, το επικαλούνται όμως καθώς τα πράγματα δυσκόλεψαν με το νόμο.
  3. Τι ισχύει με το δικαίωμα του ανθρώπου να αναπνέει καθαρό αέρα στους δημόσιους χώρους; Οι μη καπνίζοντες δεν επιβαρύνουν τους χώρους στους οποίους ασκούν την προτίμησή τους να μην καπνίζουν, άρα τα δύο δικαιώματα δεν είναι συμμετρικά.
  4. Υπάρχει η ιατρική άποψη ότι ο κίνδυνος υγείας, έστω και αναπόδεικτος ακόμα, είναι επαρκής λόγος λήψης μέτρων (η ίδια εκατέρωθεν επιχειρηματολογία ισχύει και στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας). Όταν οι αποδείξεις μαζευτούν (αν δεχτούμε ότι δεν υπάρχουν ήδη), θα έχει ήδη γίνει μεγάλη ζημιά που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.
  5. Δεν είχα αντιληφθεί ότι απαγορεύεται η δημιουργία λεσχών καπνιστών. Είναι οι λέσχες δημόσιοι χώροι; Μήπως πρέπει να τα πούμε κλαμπ για να είναι ιδιωτικά; Ας τα πούμε όπως πρέπει και ας επιτραπεί η λειτουργία τους για όσους θέλουν.
  6. Η δουλειά του νομοθέτη είναι και να προστατεύει την ασθενή μειοψηφία από την ισχυρή πλειοψηφία που αυθαιρετεί σε βάρος της. Η απλή ενόχληση από τον καπνό δεν είναι άξια σεβασμού; Η ενόχληση του καπνιστή από την απαγόρευση γιατί είναι ισχυρότερη;
  7. Το κάπνισμα συνοδεύεται γενικά από αυξημένη ρύπανση και όχι μόνο στον αέρα που αναπνέουμε. Ποιο συνταγματικό δικαίωμα των καπνιστών τους επιτρέπει αυτή τη ρύπανση; Δεν εξασθενίζει η επιχειρηματολογία τους από την γενικότερη συμπεριφορά τους έναντι του συνόλου;
Φοβάμαι ότι η επίκληση των δικαιωμάτων καπνιστών και μη γίνεται κατά μη συμμετρικό και ισορροπημένο τρόπο και αυτό συνέτεινε σημαντικά στην ανάγκη επιβολής ενός τόσο αυστηρού νόμου. Αν κάποτε ωριμάσουμε σαν πολιτες και αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε και υποχρεώσεις, εκτός από δικαιώματα, ίσως κάποιοι νόμοι μπορούν να γίνουν ελαστικότεροι ή και να καταργηθούν.

Thursday, October 14, 2010

diavgeia.gov.gr: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) . Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια.


Διαδικασία για τους Φορείς Β ' Φάσης !

→ Δηλώστε το Φορέα και την ΟΔΕ σας, για να σας αποδοθεί κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή καταχώρησης διοικητικών πράξεων & αποφάσεων !
* Όλες οι εφαρμογές θα παρασχεθούν κεντρικά στους υπόχρεους φορείς!

Χρονικά Ορόσημα Eφαρμογής

- έως 13/8/2010 : Συγκρότηση ΟΔΕ για όλους τους Υπόχρεους Φορείς

- 1/10/2010 : Συλλογικά κυβερνητικά όργανα, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία οι παραπάνω έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή μεταβιβάσει αρμοδιότητα

- 1/11/2010 : Όργανα διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξαρτήτων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.(περισσότερα)

- έως 15/2/2011 : Συγκρότηση ΟΔΕ για Oργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- 15/3/2011 : Aποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, από την 15η Μαρτίου 2011.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν ληφθεί ποτέ προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της αυθαιρεσίας & της διαφθοράς στο δημόσιο.

Είναι κάτι ο έλεγχος του οποίου μπορεί να αφεθεί στον πατριωτισμό των Ελλήνων με πρακτικό τρόπο και να αναστρέψει την κουτρουβάλα στην κατηφόρα της γραφειοκρατίας. Ας το ελπίσουμε και ας το φροντίσουμε.

Wednesday, October 13, 2010

Hand-made spacecraft

Impressive!

At the same time, indicative of how close we are to science and exploration with the help of cheap, widely available technology, given some imagination, will & enthousiasm.

Tuesday, October 12, 2010

Startegy: Νέο event για startups και νέες ιδέες

Το http://www.Startegy.gr είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία από σπουδαίους ανθρώπους. Αντίθετα από άλλες γνωστές εκδηλώσεις της κοινότητας που απευθύνονται στους υποψιασμένους, το κοινό στο οποίο στοχεύει το Startegy είναι οι επίδοξοι επιχειρηματίες, ειδικά αυτοί που δεν το έχουν σκεφτεί ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι "δεν το 'χουν".

Η εύρεσή τους θα είναι μια πρόκληση. Όσοι, πάντως, ανακαλυφθείτε από ή ανακαλύψετε το Startegy αδράξτε την ευκαιρία και δεν θα το μετανιώσετε!

Wednesday, March 17, 2010

3ο Media Camp Athens 2010: Το Πρόγραμμα και το Υλικό #mca2010

Το πρόγραμμα που βλέπετε παρακάτω είναι δυναμικά συνδεδεμένο με το πλαίσιο "Παρουσιάσεις" της σελίδας "Εκδηλώσεις" του ιστοτόπου του 3ου Media Camp Athens 2010

Tuesday, March 9, 2010

Βραχεία Μνήμη Έχουμε

Με αφορμή την επικαιρότητα και την ανάλυση του κ. Γιάννη Μαυρή της Public Issue "Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα δεν γίνονται κοινωνικά αποδεκτά" (ειδικότερα το διάγραμμα 6 και το διάγραμμα 8) σχολίασα τα παρακάτω στην "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΚΙΝΗΣΗΣ Πολιτικής Διαβούλευσης μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ":

"Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω το 1981-89. Τότε, επί παντοδυναμίας ΠΑΣΟΚ και Ανδρέα Παπανδρέου που έρρευσε άφθονο το χρήμα της τότε ΕΟΚ. Τότε που το δημόσιο χρέος, οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο δημόσιος τομέας (στενός και ευρύτερος) πολλαπλασιάστηκαν χωρίς να γίνει η αντίστοιχη ανάπτυξη.

Είναι λίγο ειρωνικό να προσδοκάμε τη σωτηρία από το ίδιο ΠΑΣΟΚ που έθεσε τον θεμέλιο λίθο της σημερινής κατάντιας με σωρεία πράξεων και παραλήψεων (που δεν είναι της παρούσης). Και η προσδοκία σήμερα, θυμίζω, δεν είναι να γίνουμε ένα ακόμα πιο ισχυρό, αυτόνομο, ανεπτυγμένο κράτος, όπως ήταν το 1981, αλλά να γλυτώσουμε τη χρεοκοπία! Πώς 30 χρόνια μετά κατέβηκε ο πήχυς τόσο χαμηλά;

Χρειάζεται να χρεωκοπήσουμε για να καταλάβουν κάποιοι ότι οι κρατικές τσέπες δεν είναι απύθμενες; Γιατί όχι; Εδώ χρειάστηκε να απειληθεί (το αφορολόγητο τμήμα από) το εισόδημά μας για να πεισθούμε να βοηθήσουμε στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ζητώντας και παίρνοντας, επιτέλους, απόδειξη, κατ' εφαρμογή ενός νόμου που υπάρχει (ανεφάρμοστος και αυτός) πολλά χρόνια τώρα...

Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε και να επιβραβεύσουμε αυτόν που επιδιώκει και επιτυγχάνει εθνικά ωφέλιμο αποτέλεσμα, όποια κομματική σημαία κι αν κρατάει. Καλή επιτυχία, λοιπόν, σε οτιδήποτε είναι καλό για τον τόπο."

Αν 36% των Ελλήνων αρκούμαστε να λέμε "όλοι εξίσου φταίνε", απλώς έχουμε πολύ βραχεία μνήμη...

Friday, January 15, 2010

"Οδηγός του Πολίτη" με διάφορες εκδοχές

Επαναλαμβάνω εδώ το κείμενο που καταχώρισα στην "Φόρμα Επικοινωνίας" της ιστοσελίδας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

'Στον "Οδηγό του Πολίτη" της ιστοσελίδας σας http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=344&id=&tid=344 με θέμα "Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό" αναφέρεται ρητά "Η Υπηρεσία αυτή διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών".

Διαπίστωσα σήμερα, με οδυνηρό τρόπο, ότι αυτό δεν είναι ακριβές. Στο ΚΕΠ Νέας Σμύρνης που πήγα για τη σχετική διαδικασία μου είπαν ότι δεν την εκτελούν πια και με παρέπεμψαν σε ιδιώτες που το αναλαμβάνουν και προβάλλονται με τα έντυπά τους εντός των ΚΕΠ!

Στην εύλογη απορία μου "μα, καλά, το site του ΥΜΕ περιέχει ανακρίβειες κι εσείς το ξέρετε και δεν κάνετε τίποτα για να διορθωθούν;" παραδέχτηκαν ότι το γνωρίζουν αλλά "δεν μπορούν να σας βρουν στο τηλέφωνο"!

Ο θεσμός των ΚΕΠ είναι πολύτιμος και είναι κρίμα να απαξιώνεται κατ' αυτό τον τρόπο από ολιγωρίες (αν)αρμοδίων. Παρακαλώ να με ενημερώσετε όταν η ανακρίβεια διορθωθεί καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε παρόμοια φαινόμενα να αποφεύγονται στο μέλλον, καθώς ο "Οδηγός του Πολίτη" υπάρχει σε τόσους ιστοχώρους, κυβερνητικούς και μη.'