Showing posts with label Διοίκηση. Show all posts
Showing posts with label Διοίκηση. Show all posts

Monday, June 3, 2013

Οι Εξελίξεις στη Δράση μετά το Συνέδριο Μαΐου 2013

Μία γρήγορη, συνοπτική ενημέρωση, τώρα που ολοκληρώθηκε η εκλογή των Οργάνων της Δράσης μετά την εκλογή της Κεντρίκης Επιτροπής στο Έκτακτο Συνέδριο της 25-26/5/2013:

Συγχαρητήρια, Καλή Δύναμη & Καλή επιτυχία σε όλους!

Υπενθυμιστικά, ενημερωθείτε για τα τεκταινόμενα στη Δράση από τους συνδέσμους στo bundle «Δράση: Παρουσία στο Διαδίκτυο» και στο σημείωμα «Η Δράση στο διαδίκτυο».

Thursday, October 14, 2010

diavgeia.gov.gr: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) . Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια.


Διαδικασία για τους Φορείς Β ' Φάσης !

→ Δηλώστε το Φορέα και την ΟΔΕ σας, για να σας αποδοθεί κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή καταχώρησης διοικητικών πράξεων & αποφάσεων !
* Όλες οι εφαρμογές θα παρασχεθούν κεντρικά στους υπόχρεους φορείς!

Χρονικά Ορόσημα Eφαρμογής

- έως 13/8/2010 : Συγκρότηση ΟΔΕ για όλους τους Υπόχρεους Φορείς

- 1/10/2010 : Συλλογικά κυβερνητικά όργανα, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία οι παραπάνω έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή μεταβιβάσει αρμοδιότητα

- 1/11/2010 : Όργανα διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξαρτήτων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.(περισσότερα)

- έως 15/2/2011 : Συγκρότηση ΟΔΕ για Oργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- 15/3/2011 : Aποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, από την 15η Μαρτίου 2011.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν ληφθεί ποτέ προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της αυθαιρεσίας & της διαφθοράς στο δημόσιο.

Είναι κάτι ο έλεγχος του οποίου μπορεί να αφεθεί στον πατριωτισμό των Ελλήνων με πρακτικό τρόπο και να αναστρέψει την κουτρουβάλα στην κατηφόρα της γραφειοκρατίας. Ας το ελπίσουμε και ας το φροντίσουμε.

Friday, January 15, 2010

"Οδηγός του Πολίτη" με διάφορες εκδοχές

Επαναλαμβάνω εδώ το κείμενο που καταχώρισα στην "Φόρμα Επικοινωνίας" της ιστοσελίδας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

'Στον "Οδηγό του Πολίτη" της ιστοσελίδας σας http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=344&id=&tid=344 με θέμα "Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό" αναφέρεται ρητά "Η Υπηρεσία αυτή διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών".

Διαπίστωσα σήμερα, με οδυνηρό τρόπο, ότι αυτό δεν είναι ακριβές. Στο ΚΕΠ Νέας Σμύρνης που πήγα για τη σχετική διαδικασία μου είπαν ότι δεν την εκτελούν πια και με παρέπεμψαν σε ιδιώτες που το αναλαμβάνουν και προβάλλονται με τα έντυπά τους εντός των ΚΕΠ!

Στην εύλογη απορία μου "μα, καλά, το site του ΥΜΕ περιέχει ανακρίβειες κι εσείς το ξέρετε και δεν κάνετε τίποτα για να διορθωθούν;" παραδέχτηκαν ότι το γνωρίζουν αλλά "δεν μπορούν να σας βρουν στο τηλέφωνο"!

Ο θεσμός των ΚΕΠ είναι πολύτιμος και είναι κρίμα να απαξιώνεται κατ' αυτό τον τρόπο από ολιγωρίες (αν)αρμοδίων. Παρακαλώ να με ενημερώσετε όταν η ανακρίβεια διορθωθεί καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε παρόμοια φαινόμενα να αποφεύγονται στο μέλλον, καθώς ο "Οδηγός του Πολίτη" υπάρχει σε τόσους ιστοχώρους, κυβερνητικούς και μη.'