Showing posts with label ηλεκτρονική. Show all posts
Showing posts with label ηλεκτρονική. Show all posts

Thursday, June 11, 2015

Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση εναντίον Γραφειοκρατίας

Είναι γεγονός! Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, κρυπτογράφησης και χρονοσήμανσης, με μία online αίτηση και μία επίσκεψη στο ΚΕΠ της επιλογής μας. Ειδικά η υπηρεσία χρονοσήμανσης διατίθεται χωρίς απαίτηση εγγραφής.

Την εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας η γραφειοκρατία, αντί να περιορίζεται, απλώς μηχανογραφείται. Έστω κι έτσι, η δυνατότητα να στέλνουμε/λαμβάνουμε κρυπτογραφημένα έγγραφα (η κρυπτογράφηση ενός εγγράφου γίνεται με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη, όχι του αποστολέα), να υπογράφουμε (η υπογραφή γίνεται με το ιδιωτικό κλειδί του υπογράφοντος) και να χρονοσφραγίζουμε ψηφιακά έγγραφα ηλεκτρονικά (ή οποιοσδήποτε συνδυασμός τους) υπόσχεται να μας γλυτώσει από επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ και συμβεβλημένους φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, υπόσχεται να μας διευκολύνει στην ιδιωτική και επαγγελματική μας ζωή, πχ. στην εύκολη και ανέξοδη απόδειξη ότι ένα πνευματικό μας έργο είναι όντως δικό μας. Τέλος, πλήθος εφαρμογές, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες (πχ. βασισμένες στις Ψηφοφορίες «Ζευς», όπως η e-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ), δημοσκοπήσεις κτλ. μπορούν να φτάσουν ένα νέο επίπεδο ευκολίας για τους συμμετέχοντες και αξιοπιστίας για τους οργανωτές.

 Η διαδικασία λήψης των απαιτούμενων ψηφιακών πιστοποιητικών που μας επιτρέπουν όλα τα παραπάνω είναι η αναμενόμενη: Έχοντας εγγραφεί στην Πύλη Ermis, μεταβαίνουμε στη σελίδα «Πίνακας ελέγχου χρήστη > Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών» (η Πύλη ζητά την είσοδό μας στο σύστημα, αν δεν έχει προηγηθεί). Εκεί αποφασίζουμε αν θέλουμε ή όχι την προσθήκη της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης στα ψηφιακά πιστοποιητικά μας (αν όχι, δεν θα μπορούμε να κρυπτογραφούμε και να υπογράφουμε emails) και πατάμε το κουμπί «Υποβολή».

Κατόπιν, συμπληρώνουμε ηλεκτρονικά την αίτηση και την τυπώνουμε (ή την τυπώνουμε και τη συμπληρώνουμε με το χέρι) και την πάμε στο ΚΕΠ της επιλογής μας, έχοντας μαζί και την ταυτότητά μας. Λίγες ώρες αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στο ΚΕΠ, με μια ακόμα επίσκεψη στη «Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών» του Εrmis, βλέπουμε ότι τα πιστοποιητικά κρυπτογράφησης και ηλεκτρονικής υπογραφής μας (στην πράξη, το ιδιωτικό και το δημόσιο κλειδί μας) έχουν δημιουργηθεί. Τα κατεβάζουμε, μαζί με τα πιστοποιητικά χρονοσφράγισης και τα ενεργοποιούμε για τους browsers και τους email clients της επιλογής μας, ακολουθώντας τις αρκετά αναλυτικές οδηγίες που διατίθενται στην πύλη Εrmis και στην Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου του ΥΔΜΗΔ.

Οι δήμοι θα είναι υποχρεωμένοι να δέχονται την ψηφιακή υπογραφή από το 2016, ενώ δεν είναι σαφές πότε θα ισχύσει για τις τράπεζες και άλλα νομικά πρόσωπα. Προσωπικά, δεν βλέπω γιατί δεν θα προσχωρούσαν όλοι εθελοντικά σε ένα μέσο που θα αποσυμφόριζε τις κάθε είδους ουρές και θα καταργούσε την ανάγκη προσωπικής παρουσίας για ψύλλου πήδημα.

Επί του παρόντος, οι πιστοποιημένοι χρήστες του ermis μπορούν να λάβουν λίγες μόνο υπηρεσίες και πιστοποιητικά (πχ. Πιστοποιητικό Γεννήσεως). Το καλό με τα πιστοποιητικά είναι ότι μπορούν να αποθηκευτούν στην ηλεκτρονική θυρίδα του χρήστη για μελλοντική χρήση, είτε με αποστολή, είτε με εξουσιοδότηση των (λίγων ακόμα) συνεργαζόμενων φορέων να το προσπελάσουν από εκεί. Στις 10/6/2015 ανακοινώθηκε από υπουργικά χείλη ότι, στα 9 πιστοποιητικά που παρέχει στους πιστοποιημένους χρήστες της η πύλη ermis, προστίθενται σύντομα άλλα 40 και έγινε αναφορά στο ηλεκτρονικό ΚΕΠ. Αμήν!

Τα διαγράμματα προέρχονται από τα Wikimedia Commons.
Το παρόν άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο «Επί Παντός» με τίτλο «Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση εναντίον Γραφειοκρατίας».

Saturday, March 9, 2013

Πόσο Μυστική είναι η Ψηφοφορία από το Διαδίκτυο;

Μια Μυστική Ψηφοφορία αναλύεται σε δύο μορφές:
  • Ασθενής μορφή: Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει τι ψήφισε ο ψηφοφόρος
  • Ισχυρή μορφή: Η Ασθενής μορφή, έστω και αν ο ίδιος ο ψηφοφόρος θέλει να αποκαλύψει την ψήφο του
Από το http://www.businessreviewcanada.ca/business_leaders/internet-voting----are-we-ready
Η εικόνα είναι δανεισμένη από την ανάρτηση "Internet Voting -- Are We Ready?" 
Ποια από τις δύο μορφές μυστικής ψηφοφορίας θα εφαρμόσει στο συνέδριό της η «δημιουργία, ξανά!»;

Απ' όσο ξέρω, η Ισχυρή μορφή δεν είναι δυνατή για ψηφοφορία από το Διαδίκτυο: όταν ψηφίζεις από το σπίτι, κανείς δεν εγγυάται για τις πιέσεις που σου ασκούνται ή/και τα κίνητρα που σου δίνονται για να ψηφίσεις σύμφωνα με τις επιθυμίες άλλου.

Μήπως αυτό θέτει θέμα ακεραιότητας της ψηφοφορίας;

Και ακόμα δεν έχουμε αγγίξει την, συνήθως τυφλή, εμπιστοσύνη που προαπαιτείται για το λογισμικό, τον μηχανισμό και τον φορέα που διεκπεραιώνει την ψηφοφορία...